Di Segenap Sudut Dunia, Ada Cerita Tersendiri.

Tuesday, October 09, 2012

Peperiksaan Akhir Semester 1


Tiada Komentar. Hanya Pengumuman. Syukran !


Jadual Peperiksaan Akhir Semester 1.| Kursus Asas Pengajian Islam.

8 Oktober 2012 | Isnin

9.00 am - 12.00 pm
PKK : FLAI 1113 - Al-Lughah Al-Arabiah Li Al-Dirasah Al-Islamiah I
2.30 pm - 5.30 pm
PKK : MPW 1143 - Pengajian Islam

9 Oktober 2012 | Selasa

9.00 am - 12.00 pm
PKK : FIAK 1103 : Al-Madkhal Li Al-Aqidah Wa Al-Akhlak
2.30 pm - 5.30 pm
DPU : FTSC 1103 : Introduction To Computer

10 Oktober 2012 | Rabu

9.00 am - 12.00 pm
DPU : FLEE 1113 : English I

11 Oktober 2012 | Khamis

9.00 am - 12.00 pm
DPU : FLAM 1103 : Al-Masadir Li Al-Dirasah Al-Islamiah


*DPU = Dewan Peperiksaan Utama, KUIS
*PKK = Pusat Konvensyen KUIS.
Share:

0 Komentar:

Copyright © Zahirul Nukman 2018. Powered by Blogger.

Selamanya Murabbi