Di Segenap Sudut Dunia, Ada Cerita Tersendiri.

Friday, December 09, 2011

Kutub Sittah | Part III


Assalamualaikum w.b.t. ! Pihak kami memohon kemaafan atas kelewatan menge'post' entri di blog ini. Justeru, kami kembali menyambung informasi berkenaan Kutub Sittah.

Teruskan bersama ZahirulOnline !

Sambungan daripada Kutub Sittah | Part II

Sekadar Hiasan | Membaca Jambatan Ilmu


Kitab Sahih Muslim
Sahih Muslim (Tajuk sebenar: Al-Musnad Al-Sahih bi Naqli Al-Adl) ialah salah satu dari enam kitab hadith dalam Islam mazhab Ahli Sunnah wa Jamaah. Kitab ini yang disusun oleh Imam Muslim, merupakan salah satu dari dua kitab yang paling sahih dan murni selepas al-Quran, bersama dengan Sahih Bukhari. Kedua-dua kitab sahih ini diterima oleh segenap umat Islam.

Imam Muslim telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meneliti dan mempelajari keadaan para perawi, menyaring hadith-hadith yang diriwayatkan, membandingkan riwayat-riwayat itu satu sama lain. Imam Muslim sangat teliti dan hati-hati dalam menggunakan lafaz-lafaz, dan selalu memberikan isyarat tentang adanya perbezaan antara lafaz-lafaz itu. Dengan usaha yang sedemikian rupa, maka lahirlah kitab sahihnya.

Bukti mengenai keagungan kitab itu ialah suatu kenyataan, di mana Imam Muslim menyaring isi kitabnya dari ribuan riwayat yang pernah didengarnya. Diceritakan, bahawa beliau pernah berkata: "Aku susun kitab sahih ini yang disaring dari 300,000 hadith."

Diriwayatkan dari Ahmad bin Salamah rhm, yang berkata:
"Aku menulis bersama Imam Muslim untuk menyusun kitab sahihnya itu selama 15 tahun. Kitab itu berisi 12,000 buah hadith.”

Dalam pada itu, Ibn Salah menyebutkan dari Abi Quraisy al-Hafiz, bahawa jumlah hadith Sahih Muslim itu sebanyak 4,000 buah hadith. Kedua-dua pendapat tersebut dapat kita fahami, bahawa pengiraan pertama memasukkan hadith-hadith yang berulang-ulang penyebutannya, sedangkan pengiraan kedua hanya menghitung hadith-hadith yang tidak disebutkan berulang.

Imam Muslim berkata di dalam Sahihnya:
"Tidak setiap hadith yang sahih menurutku, aku cantumkan di sini (dalam Sahihnya). Aku hanya mencantumkan hadith-hadith yang telah disepakati oleh para ulama hadith."

Beliau juga pernah berkata, sebagai ungkapan gembira atas kurnia Allah yang diterimanya:
"Apabila penduduk bumi ini menulis hadith selama 200 tahun, maka usaha mereka hanya akan berputar-putar di sekitar kitab musnad ini."

Ketelitian Imam Muslim terhadap hadith yang diriwayatkan dalam Sahihnya dapat dilihat dari perkataannya sebagai berikut:
"Tidaklah aku mencantumkan sesuatu hadith dalam kitabku ini, melainkan dengan alasan; juga tiada aku menggugurkan sesuatu hadith daripadanya melainkan dengan alasan pula."

Imam Muslim di dalam penulisan Sahihnya tidak membuat judul setiap bab secara terperinci. Adapun judul-judul kitab dan bab yang kita dapati pada sebahagian naskhah Sahih Muslim yang sudah dicetak, sebenarnya dibuat oleh para pengulas yang datang selepas itu. Di antara pengulas yang paling baik membuatkan judul-judul bab dan sistematik babnya adalah Imam Nawawi dalam Syarahnya.


Biodata Imam Muslim
Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Qushairi al-Naisaburi, pengarang bagi kumpulan hadith kedua penting dalam Islam mazhab Ahli Sunnah Wa Jamaah, Sahih Muslim. Beliau juga dikenali secara ringkasnya sebagai "Imam Muslim." Dilahirkan di Naisabur (Nishapur), Iran dan berketurunan Arab Qushair

Karya:
Sahih Muslim
Al-Tamyiz

Dari laman-laman blog/ website di Google.
Antaranya Wikipedia. =)
Share:

0 Komentar:

Copyright © Zahirul Nukman 2016. Powered by Blogger.

Selamanya Murabbi